مزایای مکمل بنزین

مزایای استفاده از مکمل بنزین فادشیمی چیست؟

استفاده از مکمل بنزین مرغوب، مزایای زیادی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از

احتراق کامل سوخت مصرفی

کاهش آلودگی هوا و کاهش آلاینده های Co و Hc

کاهش مصرف سوخت تا ۱۵% و افزایش مسافت حرکت تا ۳۰%

تمیزکاری سوپاپ و موتور

تبدیل بنزین معمولی به کیفیت بالاتر از بنزین سوپر

روشن شدن سریع موتور

جلوگیری از پدیده ناک موتور

افزایش درجه آرام سوزی موتور