عدد اکتان چیست

عدد اکتان مقیاسی برای نشان دادن میزان مقاومت بنزین به احتراق یا دیگر سوخت‌ها در مقابل دو عامل گرما و فشار ... ادامه مطلب